ندا پرواز
021-88452888

مکان های دیدنی باکو

23 آبان 1398

 مکان دیدنی که باید در سفر به باکو ببیند :

 

 باکوی آذربایجان ، همسایه آشنای ایرانی ها و خواهر  خوانده تبریز است.


 شهر قدیم باکو :
 گشت و گذارتان میان دیدنی های باکو از شهر قدیم شروع میشود که آذری ها  به آن ایچیری شهر میگویند. این بخش ، قلب تاریخی باکو است که در میان دیوارههای کنگره دار محصور شده و قدمتش به قرن دوازدهم برمیگردد. گردش درشهرهای قدیم، سفر کوتاهی به دل تاریخ است. خیابان ها و کوچه های باریک ، معماری سنگی زیبای بناها، رستوران های کوچک محلی، سوغاتی فروشی های نقلی و موسیقی فولک آذری که همه جا شنیده میشود. در سال 2000 شهر قدیم باکو به همراه دو میدانی مهمش یعنی برج دختر و قصر شیروان شاه به لیست میراث جهانی یونسکو اضافه شدند. ورود به شهر مجانی است اما برای بازدیداز برج دختر و کاخ و موزه شیروان شاه باید بلیط تهیه کنید.


برج های شعله :